Promotic

Runtime PROMOTIC

Runtime to środowisko uruchomionej aplikacji.

32-bitowa oraz 64-bitowa wersja programu

PROMOTIC runtime posiada dwie wesje programu exe:

- 32-bitowa wersja runtime to program znajdujący się w folderze \Promotic\PmVXXYY\Bin32\PromoticRt32.exe.
- Ten typ runtime wspierały również starsze wersje systemu PROMOTIC (PROMOTIC 8.3 oraz starsze).
- Jest przeznaczony dla 32-bitowe oraz 64-bitowe wersje SO Windows.
- W tej wersji runtime nie można uruchomić aplikacji, która zajmuje więcej niż 3GB pamięci. Dla większości aplikacji jest to wystarczające ale dla ekstremalnie dużych aplikacji byłoby to już znacznym ograniczeniem.
- W celu dostępu do baz danych (obiekty PmaAdo, PmaDatabase, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup, PmaEventGroup) muszą zostać zainstalowane 32-bitowe wersje bazodanowych driverów.
- Wykorzystywane zewnętrzne ActiveX obiekty (udostępnione przy pomocy obiektów PmaActiveX oraz PmgActiveX) także muszą być 32-bitowe.


- 64-bitowa wersja runtime to program znajdujący się w folderze \Promotic\PmVXXYY\Bin64\PromoticRt64.exe.
- Starsze wersje systemu PROMOTIC (PROMOTIC 8.3 oraz starsze) nie zawierały wersji 64-bitowej.
- Jest przeznaczona do 64-bitowych wersji SO Windows.
- Maksymalna wielkość aplikacji jest ograniczona tylko ustawieniem SO Windows, praktycznie jest kilkakrotnie większa od wersji 32-bitowej.
Dzięki temu można wytwarzać nie tylko bardzo duże aplikacje, ale również można ustawić niektóre parametry (które powodowały większe zapotrzebowanie pamięci) na dużo większe wartości (na przykład konfigurator "Ilość rekordów w pamięci" obiektu PmaTrendGroup)
- W celu dostępu do baz danych muszą zostać zainstalowane 64-bitowe wersje bazodanowych driverów.
Uwaga: Dla 64-bitowej wersji już nie jest wspierany przestarzały obiekt PmaDatabase !
- Wykorzystywane zewnętrzne ActiveX obiekty muszą być w wersji 64-bitowej


Jak uruchomić runtime aplikację PROMOTIC

Aplikację systemu PROMOTIC w trybie runtime można uruchomić jednym z następujących sposobów:

- Uruchom z środowiska deweloperskiego (patrz pasek narzędziowy (Uruchom aplikację runtime))
- Uruchom z programu PmManager.
- Uruchom aplikację "PromoticRt32.exe" lub "PromoticRt64.exe". Parametr określający ścieżkę do pliku .pra można wprowadzić opcjonalnie - patrz Przykład.
- Uruchom aplikację z opóźnieniem przy pomocy programu użytkowego RunLater
- Uruchom aplikację jako usługa Windows. Patrz Jak uruchomić aplikację PROMOTIC jako usługę Windows
Przykład:
Uruchom aplikację "PromoticRt32.exe" z parametrem

Jak uruchomić więcej aplikacji PROMOTIC na jednym komputerze

W jednym komputerze można uruchomić dowolną ilość aplikacji PROMOTIC równocześnie.
Aplikacje (środowiska deweloperskie lub runtime) należy uruchomić w dowolny sposób - patrz Jak uruchomić runtime aplikację PROMOTIC.
Uwaga: Nieważne dla aplikacji typu PmFree - Bezpłatne środowisko deweloperskie i runtime licencja systemu PROMOTIC. Aplikacja ta nie może zostać uruchomiona jeżeli na komputerze są uruchomione inne aplikacje PROMOTIC.

Licencjonowanie takich aplikacji można wykonywać poprzez kombinację następujących sposobów:
- Wszystkie aplikacje będą uwierzytelniane jednym wspólnym kluczem sprzętowym.
- Każda aplikacja może posiadać inny Klucz sprzętowy.
- Wszystkie aplikacje będą pobierać licencje z serwera licencyjnego PmLicServer, gdzie każda aplikacja musi posiadać swoją własną licencję.

Dla każdej aplikacji można w pliku Aplikacja.ini określić rodzaj licencji - patrz Opis kluczy w sekcji [Licence].

Jeżeli należy uruchomić więcej aplikacji równocześnie po uruchomieniu komputera (aplikacja składa się z kilku części, na przykład serwer oraz klient) a równocześnie zapewnić, by najpierw został uruchomiony serwer a następnie z pewnym opóźnieniem również klient, wtedy można zastosować program użytkowy RunLater dla opóźnionego uruchomienia oprogramowania.

Historia:
Pm9.00.02: System PROMOTIC teraz wspiera również 64-bitowe wersje runtime oraz środowiska deweloperskiego.
© MICROSYS, spol. s r. o.