Promotic

Runtime PROMOTIC

Runtime to środowisko uruchomionej aplikacji.

32 bitowa oraz 64 bitowa wersja programu

PROMOTIC runtime posiada dwie wesje programu exe:

- 32 bitowa wersja runtime to program znajdujący się w folderze \Promotic\PmVXXYY\Bin32\PromoticRt32.exe.
- Ten typ runtime wspierały również starsze wersje systemu PROMOTIC (PROMOTIC 8.3 oraz starsze).
- Jest przeznaczony dla 32 bitowe oraz 64 bitowe wersje SO Windows.
- W tej wersji runtime nie można uruchomić aplikacji, która zajmuje więcej niż 3GB pamięci. Dla większości aplikacji jest to wystarczające ale dla ekstremalnie dużych aplikacji byłoby to już znacznym ograniczeniem.
- W celu dostępu do baz danych (obiekty PmaAdo, PmaDatabase, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup, PmaEventGroup) muszą zostać zainstalowane 32 bitowe wersje bazodanowych driverów.
- Wykorzystywane zewnętrzne ActiveX obiekty (udostępnione przy pomocy obiektów PmaActiveX oraz PmgActiveX) także muszą być 32 bitowe.


- 64 bitowa wersja runtime to program znajdujący się w folderze \Promotic\PmVXXYY\Bin64\PromoticRt64.exe.
- Starsze wersje systemu PROMOTIC (PROMOTIC 8.3 oraz starsze) nie zawierały wersji 64 bitowej.
- Jest przeznaczona do 64 bitowych wersji SO Windows.
- Maksymalna wielkość aplikacji jest ograniczona tylko ustawieniem SO Windows, praktycznie jest kilkakrotnie większa od wersji 32 bitowej.
Dzięki temu można wytwarzać nie tylko bardzo duże aplikacje, ale również można ustawić niektóre parametry (które powodowały większe zapotrzebowanie pamięci) na dużo większe wartości (na przykład konfigurator "Ilość rekordów w pamięci" obiektu PmaTrendGroup)
- W celu dostępu do baz danych muszą zostać zainstalowane 64 bitowe wersje bazodanowych driverów.
Uwaga: Dla 64 bitowej wersji już nie jest wspierany przestarzały obiekt PmaDatabase !
- Wykorzystywane zewnętrzne ActiveX obiekty muszą być w wersji 64 bitowej
(dlatego na przykład narazie nie dziła driver komunikacyjny ActiveX AMiT-AtouchX firmy AMiT - informacja z 3.2019).


W jaki sposób uruchomić runtime aplikację PROMOTIC

Aplikację systemu PROMOTIC w trybie runtime można uruchomić jednym z następujących sposobów:

- Uruchom z środowiska deweloperskiego (patrz pasek narzędziowy (Uruchom aplikację runtime))
- Uruchom z programu PmManager.
- Uruchom aplikację "PromoticRt32.exe" lub "PromoticRt64.exe". Parametr określający ścieżkę do pliku .pra można wprowadzić opcjonalnie - patrz Przykład.
- Uruchom aplikację z opóźnieniem przy pomocy programu użytkowego RunLater
- Uruchom aplikację jako usługa SO Windows. Patrz: PmRtManager jako usługa
Przykład:
Uruchom aplikację "PromoticRt32.exe" z parametrem

W jaki sposób uruchomić więcej aplikacji PROMOTIC na jednym komputerze

W jednym komputerze można uruchomić dowolną ilość aplikacji PROMOTIC.
Приложения (środowiska deweloperskie lub runtime) należy uruchomić w dowolny sposób - patrz W jaki sposób uruchomić runtime aplikację PROMOTIC.
Uwaga: Nieważne dla aplikacji typu PmFree - Bezpłatne środowisko deweloperskie i runtime licencja systemu PROMOTIC. Aplikacja ta nie może zostać uruchomiona jeżeli na komputerze są uruchomione inne aplikacje PROMOTIC.

Licencjonowanie takich aplikacji można wykonywać poprzez kombinację następujących sposobów:
- Wszystkie aplikacje będą uwierzytelniane jednym wspólnym kluczem sprzętowym.
- Każda aplikacja może posiadać inny Klucz sprzętowy.
- Wszystkie aplikacje będą pobierać licencje z serwera licencyjnego PmLicServer, gdzie każda aplikacja musi posiadać swoją własną licencję.

Dla każdej aplikacji można w pliku Aplikacja.ini określić rodzaj licencji - patrz Opis kluczy w sekcji [Licence].

Jeżeli należy uruchomić więcej aplikacji równocześnie po uruchomieniu komputera (aplikacja składa się z kilku części, na przykład serwer oraz klient) a równocześnie zapewnić, by najpierw został uruchomiony serwer a następnie z pewnym opóźnieniem również klient, wtedy można zastosować program użytkowy RunLater dla opóźnionego uruchomienia oprogramowania.

Historia:
Pm9.00.02: System PROMOTIC teraz wspiera również 64 bitowe wersje runtime oraz środowiska deweloperskiego.
© MICROSYS, spol. s r. o.