Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaActiveX (ActiveX)

Opis:
Obiekt służy do włożenia dowolnego obiektu ActiveX zdefiniowanego w pliku *.DLL, OCX lub w zewnętrznym oprogramowaniu (np. Microsoft Office) w drzewie Pma obiektów. Obiekt ActiveX jest wtedy prezentowany obiektem PmaActiveX i w algorytmach można wywołýwać jego właściwości i metody.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.

Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Zastosowanie obiektu PmaActiveX wymaga zakup licencji "PmActiveX". Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.

 
Do poprawnego działania obiekt ActiveX musi być poprawnie zarejestrowany, patrz W jaki sposób zarejestrować obiekt ActiveX.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
Acx Zwraca dany obiekt ActiveX
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
ActiveX zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń danego obiektu ActiveX
ActiveX Definicja obiektu ActiveX, który będzie przedstawiany przez ten obiekt

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmActiveX -> PmaActiveX
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice