Promotic

Obiekt PmaActiveX (ActiveX)

Opis:
Obiekt służy do włożenia dowolnego obiektu ActiveX zdefiniowanego w pliku *.DLL, OCX lub w zewnętrznym oprogramowaniu (np. Microsoft Office) w drzewie Pma obiektów. Obiekt ActiveX jest wtedy prezentowany obiektem PmaActiveX i w algorytmach można wywołýwać jego właściwości i metody.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Zastosowanie obiektu PmaActiveX wymaga zakup licencji "PmActiveX". Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.

Do poprawnego działania obiekt ActiveX musi być poprawnie zarejestrowany, patrz W jaki sposób zarejestrować obiekt ActiveX.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
Acx Zwraca dany obiekt ActiveX
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
ActiveX zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń danego obiektu ActiveX
ActiveX Definicja obiektu ActiveX, który będzie przedstawiany przez ten obiekt

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmActiveX -> PmaActiveX
© MICROSYS, spol. s r. o.