Promotic

Obiekt PmaActiveX (ActiveX)

Opis:
Obiekt służy do włożenia dowolnego ActiveX obiektu zdefiniowanego w pliku *.DLL, OCX lub w zewnętrznym oprogramowaniu (np. Microsoft Office) w drzewie Pma obiektów. ActiveX obiekt jest wtedy prezentowany obiektem PmaActiveX i w algorytmach można wywołýwać jego właściwości i metody.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Zastosowanie obiektu PmaActiveX wymaga zakup licencji "PmDllActiveX". Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.

Do poprawnego działania ActiveX obiekt musi być poprawnie zarejestrowany, patrz W jaki sposób zarejestrować ActiveX obiekt.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
AcxZwraca dany ActiveX obiekt
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfoZwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndexZwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByNameZwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByTypeTablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNumZwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetParOdczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermissionZwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
PmZwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
ActiveX zdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń danego ActiveX obiektu
ActiveXDefinicja ActiveX obiektu, który będzie przedstawiany przez ten obiekt

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmActiveX -> PmaActiveX
© MICROSYS, spol. s r. o.