Promotic

onStart - zdarzenie obiektu PmaObject

Opis:
Zdarzenie jest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji.
W tym miejscu jest stosowne na przykład wykonanie różnych inicjalizacji obiektu, jak np. odczytanie danych z pliku, itd.
Zdarzenie jest wywołane po zdarzeniu PmaRoot.onAppStartBegin i przed zdarzeniem PmaRoot.onAppStartEnd.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Patrz również:
- PmaObject.onStop (zdarzenie)
Przykład:
Odczytanie wartości z pliku ini i zapisanie jej do zmiennej w aplikacji.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val1 = Pm.IniFileRead("#cfg:file.ini", "Data", "Value1", "1.0", 4);
pMe.Pm("/Data").Value = val1;
© MICROSYS, spol. s r. o.