Promotic

onStart - zdarzenie obiektu PmaObject

Opis:
Zdarzenie jest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji.
W tym miejscu jest stosowne na przykład wykonanie różnych inicjalizacji obiektu, jak np. odczytanie danych z pliku, itd.
Zdarzenie jest wywołane po zdarzeniu PmaRoot.onAppStartBegin i przed zdarzeniem PmaRoot.onAppStartEnd.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Patrz również:
- PmaObject.onStop (zdarzenie)
Przykład:
Zezwolenie obiektu PmaTimer.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Pm("/Timer").Enabled = true;
© MICROSYS, spol. s r. o.