Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onStart - zdarzenie objektu PmaObject

Opis:
Zdarzenie jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji. W tym miejscu jest stosowne na przykład wykonanie różnych inicjalizacji obiektu, jak np. odczytanie danych z pliku, itd.

Zdarzenie jest wywołane po zdarzeniu PmaRoot.onAppStartBegin i przed zdarzeniem PmaRoot.onAppStartEnd.

Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.

Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice