Promotic

GetPathName - metoda obiektu PmaObject

Opis:
Zwraca nazwę obiektu włącznie ze ścieżką do tego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Składnia:
String GetPathName()
Notatka:
Dla Pmg obiekt istnieje w tym samym celu metoda PmgObject.GetPathName.
Patrz również:
- PmaObject.Name (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sPathName = oObject.GetPathName();

Historia:
Pm9.00.01: Zmieniono z właściwości PathName na metodę GetPathName.
© MICROSYS, spol. s r. o.