Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetPathName - metoda obiektu PmaObject

Opis:
Zwraca nazwę obiektu włącznie ze ścieżką do tego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Składnia:
String GetPathName()
Wołanie:
s = oObject.GetPathName()
Notatka:

Dla Pmg obiekty istnieje dla tych samych celów metoda PmgObject.GetPathName.

Patrz również:

Historia:
Pm9.00.01: Zmieniono z właściwości PathName na metodę GetPathName.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice