Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Root - wlaściwość obiektu PmaObject

Opis:
Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot.
Składnia:
Object Root
Wołanie:
oRoot = oObject.Root
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.


Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice