Update cookies preferences
Promotic

Root - właściwość obiektu PmaObject

Opis:
Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot.
Składnia:
Object Root
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.
Patrz również:
- PmgObject.Root (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oRoot = oObject.Root;

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.