Promotic

Root - właściwość obiektu PmaObject

Opis:
Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot.
Składnia:
Object Root
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oRoot = oObject.Root;

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice