Promotic

Parent - właściwość obiektu PmaObject

Opis:
Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów.
Składnia:
Object Parent
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oParent = oObject.Parent;
© MICROSYS, spol. s r. o.