Update cookies preferences
Promotic

GetOwnedByIndex - metoda obiektu PmaObject

Opis:
Zwraca podobiekt określony kolejnością.
Składnia:
Object GetOwnedByIndex(Long nIndex)
Parametry:
nIndex(Long) Kolejność (indeks) podobiektu (indeksowane od 0).
Uwaga: Kolejność obiektów nie musi być taka sama jak kolejność obiektów w drzewie Pma obiektów!
Notatka:
Jest stosowane zwłaszcza dla zbiorowej zmiany zagnieżdżonych obiektów określonego typu.
Dla Pmg obiekt istnieje w tym samym celu metoda PmgObject.GetChildByIndex.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var o = pMe.Pm("/Folder").GetOwnedByIndex(1);
Pm.Debug("ObjectName=" + o.Name);
© MICROSYS, spol. s r.o.