Promotic

GetOwnedByIndex - metoda objektu PmaObject

Popis:
Vrací podobjekt zadaný pořadím.
Syntaxe:
Object GetOwnedByIndex(Long nIndex)
Parametry:
nIndex(Long) Pořadí (index) podobjektu (indexováno od 0).
Upozornění: Pořadí objektů nemusí být totožné jako pořadí objektů ve stromu Pma objektů!
Poznámka:
Používá se zejména pro hromadné změny vnořených objektů určitého typu.
Pro Pmg objekt je pro stejný účel určena metoda PmgObject.GetChildByIndex.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var o = pMe.Pm("/Folder").GetOwnedByIndex(1);
Pm.Debug("ObjectName=" + o.Name);
© MICROSYS, spol. s r.o.