Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Data - karta objektu PmaObject

Popis:
Karta slouží k definici libovolného počtu proměnných (objektů typu PmVar) v objektu, který vlastní tuto kartu (v objektech PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup, PmaCommGroup, PmaCommMsg). Na proměnné takto definované se lze ve skriptu odvolat pomocí metod tohoto objektu, například PmaData.Item(id), PmaCommMsg.ReadVars(id), atd.

Na každém řádku seznamu všech definovaných proměnných je definice právě jedné proměnné, viz okno pro editaci 1 proměnné.

Tlačítka:
Přidání jedné nebo více nových proměnných.
Nová proměnná - Otevře okno Proměnná, ve kterém lze přidat novou proměnnou.
Více nových proměnných - Otevře okno Vícenásobné přidání proměnných, ve kterém lze přidat libovolný počet proměnných.
Otevře okno Proměnná, ve kterém lze editovat označenou proměnnou.
Smaže vybrané proměnné.
Posune vybranou proměnnou v seznamu směrem nahoru.
Posune vybranou proměnnou v seznamu směrem dolů.
Otevře okno pro hledání textu.
Otevře menu s nabídkou dalších možností.
Export do souboru XML - viz Export dat do textového XML souboru. Různé způsoby exportu do XML souboru jsou popsány v Import/Export v editoru Pma objektů.
Export do souboru CSV - viz Export dat do textového CSV souboru
Import ze souboru XML - viz Import dat z textového XML souboru
Import ze souboru CSV - viz Import dat z textového CSV souboru
Import z OPC serveru - Tato položka je k dispozici pouze v objektu PmaOpcDaClientGroup. Otevře okno "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru". Na zvolené úrovni lze označit více proměnných (za pomocí kláves Ctrl, případně Shift), které se pak přidají do této karty.
Setřídit - Setřídí proměnné abecedně podle názvu proměnné. Dojde ke změně pořadí proměnných. Pozor na případy, kdy se k proměnným přistupuje nikoliv názvem, ale indexem (pořadím).
Datová rozšíření - Otevře okno "Seznam datových rozšíření", které zobrazí seznam všech nalezených datových rozšíření (definovaných kdekoliv v aplikaci), určených pro tento konkrétní cílový objekt (viz konfigurátor "Cílový objekt" v příslušném datovém rozšíření).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice