Promotic

Menu seznamu proměnných

Toto menu se vyvolá v kartě "Data" stisknutím tlačítka v nástrojové liště seznamu proměnných.

Položky menu:
- Zapnout buňkový režim (F4): Přepne tabulku seznamu proměnných z řádkového do buňkového režimu. V buňkovém režimu lze vybrat a editovat jednotlivé buňky tabulky. Více informací o řádkovém a buňkovém režimu viz Základní ovládání seznamu proměnných. Tato volba menu je viditelná pouze pokud tabulka je v řádkovém režimu.
- Vypnout buňkový režim (F4): Přepne tabulku seznamu proměnných z buňkového do řádkového režimu. V řádkovém režimu lze vybrat pouze celé řádky tabulky. Více informací o řádkovém a buňkovém režimu viz Základní ovládání seznamu proměnných. Tato volba menu je viditelná pouze pokud tabulka je v buňkovém režimu.

- Export do souboru XML ...: Otevře konfigurační okno "Export dat do textového XML souboru". Pokud je aktivní jiný filtr řádků než $all, pak budou exportovány pouze aktuálně viditelné řádky, v jiném případě budou exportovány všechny řádky. Různé způsoby exportu do XML souboru jsou popsány v Import/Export v editoru Pma objektů.
- Export do souboru CSV ...: Otevře konfigurační okno "Export dat do textového CSV souboru". Pokud je aktivní jiný filtr řádků než $all, pak budou exportovány pouze aktuálně viditelné řádky, v jiném případě budou exportovány všechny řádky.

- Import ze souboru XML ...: Otevře konfigurační okno "Import dat z textového XML souboru". Po nastavení parametrů importu budou proměnné z vybraného XML souboru importovány do seznamu proměnných.
- Import ze souboru CSV ...: Otevře konfigurační okno "Import dat z textového CSV souboru". Po nastavení parametrů importu budou proměnné z vybraného CSV souboru importovány do seznamu proměnných.
- Import z OPC serveru ...: Otevře konfigurační okno "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru". V tomto okně lze vybrat více proměnných (za pomocí kláves Ctrl nebo Shift), které pak budou importovány do seznamu proměnných. Tato volba menu je viditelná pouze v kartě "Data" v objektu PmaOpcDaClientGroup.

- Maximalizovat kartu (F11): Maximalizuje kartu seznamu proměnných na celou plochu vývojového prostředí. V maximalizovaném stavu není zobrazen strom Pma objektů ani ostatní karty aktivního Pma objektu. Tato volba menu je viditelná pouze pokud karta seznamu proměnných není v maximalizovaném stavu.
- Zrušit maximalizaci karty (F11): Zruší maximalizaci karty seznamu proměnných a zobrazí strom Pma objektů a ostatní karty aktivního Pma objektu. Tato volba menu je viditelná pouze pokud karta seznamu proměnných je v maximalizovaném stavu.
- Setřídit proměnné: Setřídí proměnné abecedně podle názvu proměnné. Dojde ke změně pořadí proměnných. Pozor na případy, kdy se k proměnným přistupuje nikoliv názvem, ale indexem (pořadím).

- Datová rozšíření ...: Otevře konfigurační okno "Seznam datových rozšíření", které zobrazí seznam všech nalezených datových rozšíření (definovaných kdekoliv v aplikaci), určených pro tento konkrétní cílový objekt (viz konfigurátor "Cílový objekt" v příslušném datovém rozšíření).

Historie:
Pm9.00.23: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.