Promotic

Kopírovat jako - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení datového formátu a dalších možností kopírování vybraných dat do schránky Windows.
Toto konfigurační okno lze otevřít v menu "Kontextové menu řádku/buňky > Kopírovat jako ..." v editoru Pma objektů v kartě "PmaObject > Data".
Konfigurátory:
Kopírovat data ve formátuTextový formát dat, ve kterém budou data zkopírována do schránky Windows.
XML - Data budou zkopírována ve formátu XML. Kopírují se celé proměnné včetně všech datových rozšíření. Kopírovat data ve formátu XML lze pouze pokud v seznamu proměnných jsou vybrány celé řádky.
CSV - Data budou zkopírována ve formátu CSV. Kopírují se pouze vybrané buňky. Kopírovat data ve formátu CSV lze pouze pokud v seznamu proměnných jsou vybrány souvislé rozsahy buněk ve stejných řádcích nebo sloupcích.
Oddělovač hodnotZnak, který slouží jako oddělovač jednotlivých hodnot v datech ve formátu CSV.
'\t' - tabulátor - Hodnoty jsou odděleny pomocí znaku "\t" (tabulátor).
';' - středník - Hodnoty jsou odděleny pomocí znaku ";" (středník).
',' - čárka - Hodnoty jsou odděleny pomocí znaku ',' (čárka).
' ' - mezera - Hodnoty jsou odděleny pomocí znaku " " (mezera).
Kopírovat včetně názvu sloupcůPokud je zatrženo, pak budou na první řádek dat ve formátu CSV zkopírovány názvy jednotlivých sloupců.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.23: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.