Promotic

Kontextové menu řádku/buňky

Toto menu se vyvolá v kartě "Data" po stisknutí pravého tlačítka myši nad řádkem nebo buňkou tabulky seznamu proměnných nebo stisknutím tlačítka v nástrojové liště seznamu proměnných.

Položky menu:
- Editace buňky (F2): Přepne aktivní buňku do editačního módu, ve kterém lze přímo zadávat text buňky. Ukončit editační mód s potvrzením zadaného textu lze stisknutím klávesy Enter nebo Tab. Ukončit editační mód bez potvrzení zadaného textu lze stisknutím klávesy Esc. Tato volba menu je viditelná pouze pokud tabulka je v buňkovém režimu.
- Editace proměnné ... (Ctrl+E): Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze editovat vybranou proměnnou.
Pokud tabulka je v buňkovém režimu, pak vybranou proměnnou určuje řádek na kterém se nachází aktivní buňka.

- Nová proměnná (prázdná) ... (Ins): Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze přidat novou proměnnou. Hodnoty vlastností nové proměnné budou prázdné.
- Nová proměnná (kopie vybrané) ... (Ctrl+Ins): Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze přidat novou proměnnou. Hodnoty vlastností nové proměnné budou zkopírovány z aktuálně vybrané proměnné.
- Více nových proměnných ...: Otevře konfigurační okno "Více nových proměnných", ve kterém lze přidat libovolný počet proměnných.

- Vyjmout (Ctrl+X): Pokud tabulka je v řádkovém režimu, pak vyjme vybrané proměnné ze seznamu proměnných a uloží data proměnných do schránky Windows ve formátu XML.
Pokud tabulka je v buňkovém režimu, pak vyjme text vybraných buněk a uloží data do schránky ve formátu CSV (výchozí oddělovač hodnot je znak tabulátor).
- Kopírovat (Ctrl+C): Pokud tabulka je v řádkovém režimu, pak zkopíruje vybrané proměnné ze seznamu proměnných do schránky Windows ve formátu XML.
Pokud tabulka je v buňkovém režimu, pak zkopíruje text vybraných buněk do schránky Windows ve formátu CSV (výchozí oddělovač hodnot je znak tabulátor).
- Vložit (Ctrl+V): Pokud tabulka je v řádkovém nebo buňkovém režimu a schránka obsahuje úplná data proměnných ve formátu XML nebo CSV, pak vloží proměnné ze schránky Windows do seznamu proměnných za aktivní proměnnou.
Pokud tabulka je v buňkovém režimu a schránka obsahuje data ve formátu CSV, pak vloží data ze schránky Windows do buněk tabulky seznamu proměnných.
- Smazat (Del): Pokud tabulka je v řádkovém režimu, pak smaže všechny vybrané proměnné ze seznamu proměnných.
Pokud tabulka je v buňkovém režimu, pak smaže texty všech vybraných buněk.
- Smazat řádky: Smaže všechny vybrané řádky ze seznamu proměnných.
Tuto volbu lze použít pokud je potřeba smazat celé řádky místo smazání textu v buňkách vybraných řádků. Tato volba menu je viditelná pouze pokud tabulka je v buňkovém režimu.
- Kopírovat jako ...: Otevře konfigurační okno "Kopírovat jako". Po nastavení formátu dat a dalších parametrů jsou vybraná data zkopírována do schránky Windows.
- Vložit jako ...: Otevře konfigurační okno "Vložit jako", ve kterém lze nastavit oddělovač hodnot, pozici a další parametry pro vložení dat. Poté vloží data ze schránky Windows do seznamu proměnných.

- Najít ... (Ctrl+F): Otevře okno pro hledání textu.
- Nahradit ... (Ctrl+H): Otevře okno pro nahrazení textu. Tato volba menu je povolena pouze pokud tabulka je v buňkovém režimu.

- Přesunout: Otevře menu s nabídkou možností posunutí vybraných řádků. Posunout lze pouze jeden vybraný řádek nebo souvislý rozsah vybraných řádků.
- Přesunout nahoru: Přesune vybrané řádky v seznamu nahoru.
- Přesunout dolů: Přesune vybrané řádky v seznamu dolů.

- Přesunout na začátek: Přesune vybrané řádky na začátek seznamu.
- Přesunout na konec: Přesune vybrané řádky na konec seznamu.

- Přesunout na pozici ...: Otevře konfigurační okno "Posunout na pozici". Poté posune vybrané řádky na zadanou pozici v seznamu.
- Vybrat: Otevře menu s nabídkou možností výběru řádku nebo sloupce.
- Vybrat vše (Ctrl+A): Vybere všechny řádky/buňky tabulky.
- Invertovat výběr: Invertuje aktuální výběr řádků/buňek tabulky.

- Vybrat řádek (Ctrl+R): Vybere aktivní řádek tabulky.
Pokud tabulka je v buňkovém režimu, pak vybere řádek ve kterém se nachází aktivní buňka.
- Vybrat sloupec (Ctrl+L): Vybere sloupec tabulky, ve kterém se nachází aktivní buňka. Tato volba menu je povolena pouze pokud tabulka je v buňkovém režimu.

- Zobrazit pouze vybrané řádky: Zobrazí pouze aktuálně vybrané řádky v tabulce proměnných. Ostatní řádky budou skryty. Filtr řádků se automaticky nastaví na systémový filtr $current.
- Skrýt vybrané řádky: Skryje aktuálně vybrané řádky v tabulce proměnných. Zbývající řádky zůstanou zobrazeny. Filtr řádků se automaticky nastaví na systémový filtr $current.
- Zobrazit všechny řádky: Zobrazí všechny řádky v tabulce proměnných. Filtr řádků se automaticky nastaví na systémový filtr $all.
- Filtr řádků ...: Otevře konfigurační okno "Filtr řádků", ve kterém lze vybírat, přidávat, mazat nebo editovat filtry řádků. Po vybrání požadovaného filtru se v tabulce proměnných zobrazí pouze řádky splňující podmínku daného filtru.

Historie:
Pm9.00.23: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.