Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Proměnná

Popis:
Nastavování vlastností jedné proměnné PmVar. Okno je společné více záložkám objektů, liší se pouze v některých konfigurátorech. Z tohoto důvodu je jeho popis rozdělen podle záložek.

Toto okno se vyvolá tlačítkem " > Nová proměnná" nebo " > Více nových proměnných" v záložce "Data" datových objektů.

Konfigurační položky proměnné - základní:
NázevNázev proměnné (bez diakritiky, bez mezer, musí začínat písmenem).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Name.

Datový typDatový typ proměnné. Tento datový typ bude v proměnné zachován a zapisované hodnoty se do tohoto datového typu zkonvertují.

Výjímkou je datový typ Variant, znamenající, že proměnná uchová posledně zapisovanou hodnotu i s datovým typem. Takto lze do proměnné uložit i pole (není povoleno s licencí PmRtFree).

HodnotaZde se definuje buď
- hodnota (výraz), která bude přiřazena proměnné po spuštění aplikace nebo
- datová vazba na jinou hodnotu.

Viz vlastnost Value a viz Konfigurace datové vazby.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

ZaokrouhleníPokud je zatrženo, pak bude hodnota v proměnné při každém zápisu zaokrouhlena na požadovanou přesnost.

Je funkční pouze pro numerické datové typy (Double, Single, Long, Short, Byte).

Viz také Pm.Round.

PřesnostKladné číslo určující přesnost (počet desetinných nebo celých míst), na kterou bude hodnota zaokrouhlena. Například:
0.01 = zaokrouhlení na setiny
0.1 = zaokrouhlení na desetiny
0.5 = zaokrouhlení na pět desetin
1 = zaokrouhlení na celá čísla
10 = zaokrouhlení na desítky
25 = zaokrouhlení na nejbližší číslo násobku 25
PoznámkaPoznámka pro lepší orientaci v projektu, využitelná přes skriptovací rozhraní i v běžící aplikaci.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Note.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Poznámka:
Konfigurační položky proměnné - rozšířené:

Proměnná PmVar může obsahovat i další rozšířené konfigurátory podle toho, ve kterém objektu je umístěna. Popis všech dostupných konfigurátorů proměnné pro daný typ objektu (základní i rozšířené) viz příslušná záložka "Data":

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice