Update cookies preferences
Promotic

Proměnná - konfigurační okno

Popis:
Nastavení vlastností jedné proměnné.
Okno je společné více konfiguračním kartám objektů, liší se pouze pro některé konfigurátory. Z tohoto důvodu je jeho popis rozdělen podle konfiguračních karet.
 
Toto konfigurační okno lze otevřít tlačítkem " > Nová proměnná (prázdná)" nebo " > Více nových proměnných" v kartě "Data" datových objektů.
Konfigurátory proměnné - základní:
NázevNázev proměnné.
Maximální délka názvu je 80 znaků. Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
CestaCelá cesta k proměnné PmVar.
Datový typDatový typ proměnné. Tento datový typ bude v proměnné zachován a zapisované hodnoty se do tohoto datového typu zkonvertují.
Výjímkou je datový typ Variant - znamená, že proměnná uchová posledně zapisovanou hodnotu i s datovým typem. Takto lze do proměnné uložit i pole (není povoleno s licencí PmRtFree).
HodnotaZde se definuje
- buď hodnota (výraz), která bude přiřazena proměnné po spuštění aplikace
- nebo datová vazba na jinou hodnotu.

Viz vlastnost Value a viz Datová vazba objektu PmVar.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
ZaokrouhleníPokud je zatrženo, pak hodnota v proměnné při každém zápisu bude zaokrouhlena na požadovanou přesnost.
Je funkční pouze pro numerické datové typy (Double, Single, Long, Short, Byte).
Viz také Pm.Round.
PřesnostKladné číslo určující přesnost (počet desetinných míst nebo celých míst), na kterou bude hodnota zaokrouhlena. Například:
0.01 = zaokrouhlení na setiny
0.1 = zaokrouhlení na desetiny
0.5 = zaokrouhlení na pět desetin
1 = zaokrouhlení na celá čísla
10 = zaokrouhlení na desítky
25 = zaokrouhlení na nejbližší číslo násobku 25
PoznámkaPoznámka pro lepší orientaci v aplikaci, využitelná přes skriptovací rozhraní i ve spuštěné aplikaci.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Note.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Poznámka:
Konfigurátory proměnné - rozšířené:
Proměnná PmVar může obsahovat i další rozšířené konfigurátory podle toho, ve kterém objektu je umístěna. Popis všech dostupných konfigurátorů proměnné pro daný typ objektu (základní i rozšířené) viz příslušná karta "Data":
Viz také:

Historie:
Pm9.00.15: Nový konfigurátor "Cesta": Celá cesta k proměnné PmVar.
© MICROSYS, spol. s r.o.