Update cookies preferences
Promotic

Datové rozšíření ExtTrend - konfigurační okno

Popis:
Konfigurace datového rozšíření ExtTrend - Datové rozšíření pro napojení na objekt PmaTrendGroup
Konfigurátory:
Identifikátor datového rozšířeníSystémový text. Musí být bez diakritiky, mezer a speciálních znaků. Slouží pro jednoznačnou identifikaci datového rozšíření v dané datové položce (např. v metodě Extension).
Výchozí hodnota je "trend".
Cílový objekt (PmaTrendGroup)Cesta k cílovému objektu příslušného typu, do kterého se má datová proměnná registrovat. Objekt lze vybrat také tlačítkem vpravo. Tímto výběrem se určí typ trendování proměnné, perioda ukládaní a další parametry definované v objektu PmaTrendGroup.
Pro zadání lze použít Makro výraz, výsledkem musí být NELOKALIZOVANÁ cesta k Pma objektu (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Identifikátor trenduIdentifikátor trendu a název proměnné (sloupce) v databázové tabulce trendů.
Upozornění! Název proměnné musí splňovat omezení na název sloupce v databázové tabulce daného typu (viz konfigurátor "Typ uložení"). Pro Database dBase backups je maximální délka názvu 11 znaků.
Pro zadání lze použít Makro výraz, výsledkem musí být NELOKALIZOVANÝ SYSTÉMOVÝ text (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.
PořadíUrčuje pořadí (umístění) proměnné (sloupce) v databázové tabulce trendů. Pořadí se určuje vzestupně podle hodnoty pořadí (váhy). Hodnota pořadí je desetinné číslo (>= 0), umožňuje tak dodatečně vsunout novou proměnnou mezi libovolné dvě proměnné. Hodnota tedy není konkrétní index proměnné v tabulce, ale spíše představuje váhu, podle které bude pořadí určeno.
NecitlivostPásmo necitlivosti proměnné. Je platné pouze pokud je zapnuto optimalizované ukládání hodnot (viz Změnové ukládání proměnných povoleno).
Dodatečné parametryDodatečné parametry pro uložení trendované proměnné. Umožňují určit databázový datový typ nebo název sloupce v tabulce.
dbdt (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce. Konkrétní databázové datové typy viz konfigurátor "Typ uložení", například "dbdt:NUMERIC(12,4);".
name (nepovinné) - (Pouze pro Database dBase backups) Určuje název sloupce. Maximální délka názvu je 11 znaků. Pokud se nezadá, pak se jako název sloupce použije název proměnné PmVar nebo název v objektu ExtTrend.
Typ hodnotyZpůsob, jak získat hodnotu pro vyhodnocení (testování):
0 - celá hodnota - Použije se celá hodnota.
1 - určený bit - Použije se hodnota určeného bitu.
2 - určený bit - negovaně - Použije se negovaná hodnota určeného bitu.
3 - JavaScript výraz - Použije se hodnota určená JavaScript výrazem.
Určuje číslo bitu pro testováníPokud je nastaveno "1 - určený bit", pak slouží pro určení indexu konkrétního bitu. Bit se určuje podle pořadí, kdy nejnižší bit má číslo 0.
JavaScript výrazPokud je nastaveno "3 - JavaScript výraz", pak slouží pro určení vlastního JavaScript výrazu. JavaScript výraz má k dispozici dva parametry:
pVal: Hodnota vlastnosti PmVar.Value pro rychlé použití ve výrazu.
pDE: Reference na objekt datového rozšíření (pro získání ostatních hodnot z datového rozšíření nebo z proměnné).
pVar: Reference na objekt PmVar datového rozšíření.
Výchozí hodnoty pro prohlížeč trendů
Zobrazovaný název trenduText, který se může zobrazovat jako název položky v prohlížeči trendů.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti DisplayName.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). Tato hodnota se zadává ve vlastnosti: tvTrend.Name
MinimumDolní mez proměnné (minimum).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Min.
Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). Tato hodnota se zadává ve vlastnosti: tvTrend.ValueMin
MaximumHorní mez proměnné (maximum).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Max.
Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). Tato hodnota se zadává ve vlastnosti: tvTrend.ValueMax
JednotkaFyzikální jednotka proměnné (například "kWh").
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Unit.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). Tato hodnota se zadává ve vlastnosti: tvTrend.Unit
BarvaBarva proměnné pro zobrazení v prohlížeči trendů.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Color.
Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). Tato hodnota se zadává ve vlastnosti: tvGraph.Color
Poznámka:
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru "Datová rozšíření" v proměnné objektu PmaData.

Toto datové rozšíření se automaticky samo zaregistruje do objektu PmaTrendGroup po spuštění aplikace. V kartě "PmaTrendGroup > Data" se proto požadovaná proměnná již nesmí znovu zadávat! Příslušná trendovaná proměnná může být buď přímo vytvořena v objektu PmaTrendGroup jako objekt PmVar nebo zaregistrovaná jako datové rozšíření (ExtTrend).
Pokud všechny položky pro objekt PmaTrendGroup budou typu "Datové rozšíření", pak karta "PmaTrendGroup > Data" může zůstat zcela prázdná. Pokud v objektu PmaTrendGroup jsou položky obou typů, pak budou v databázové tabulce uvedeny nejprve položky typu PmVar a pak položky typu "Datové rozšíření".

Historie:
Pm8.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.