Promotic

ValueMin - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Minimální hodnota hodnotové osy pro zobrazení hodnot datových bodů trendu.
Syntaxe:
Variant ValueMin
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Základní nastavení > Minimum" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Pokud objekt tvTrend je připojen k serveru trendů (např. pomocí volání metody Connect), pak lze nastavit vlastnost na hodnotu "$default". V tom případě hodnota vlastnosti se načte z objektu PmaTrendGroup z konfigurátoru "Minimum".
Viz také:
- tvTrend.ValueMax (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
oTrend.ValueMin = -30;
© MICROSYS, spol. s r.o.