Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PointsColor - vlastnost objektu tvTrend

Popis:

Nastavení barvy zobrazení datových bodů trendu. Zápis do této vlastnosti nastavuje žádanou hodnotu barvy (RGB String v podobě "#RRGGBB") do všech zkonstruovaných objektů tvGraph do vlastnosti tvGraph.PointsColor.

Syntaxe:
String PointsColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".

Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
oTrend.PointsColor = "#00ff00";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice