Promotic

PointsColor - vlastnost objektu tvTrend

Popis:

Nastavení barvy zobrazení datových bodů trendu. Zápis do této vlastnosti nastaví žádanou hodnotu barvy (RGB String v podobě "#RRGGBB") do všech zkonstruovaných objektů tvGraph do vlastnosti tvGraph.PointsColor.
Syntaxe:
String PointsColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
oTrend.PointsColor = "#00ff00";
© MICROSYS, spol. s r.o.