Update cookies preferences
Promotic

DlgProperties - metoda objektu tvTrend

Popis:
Otevření zadávacího okna pro runtime konfiguraci objektu tvTrend. Okno umožňuje v přednastavené podobě měnit všechny vlastnosti objektu tvTrend, a umožňuje i změnu objektů tvTrend v připojení k serverům.
Okno vyvolává editační *.htm stránky, které jsou dodány výrobcem v jednom "balíčku" zároveň s prohlížečem.
Syntaxe:
Empty DlgProperties(String sOptions)
Parametry:
sOptions(String) Textový řetězec pro nastavení parametrů, například "dialogLeft:100;dialogTop:120;" nastaví pozici levého horního rohu zobrazeného okna.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.Trends(0).DlgProperties("dialogLeft:100;dialogTop:120;");

Historie:
Pm9.00.02: Opravená chyba: Opravena chyba nefunkční lokalizovaných textů okna s konfigurací.
© MICROSYS, spol. s r.o.