Promotic

ID - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Identifikátor, který jednoznačně určuje objekt tvTrend.
Syntaxe:
String ID
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Základní nastavení > Trend ID" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost je naplněna například při vzniku objektu voláním metody PmgTrendViewer.AddTrend. V objektu PmgTrendViewer nesmí existovat dva objekty tvTrend se stejným ID. V řetězci ID se nesmí vyskytovat diakritické (národnostně závislé) znaky.
Viz také:
- tvTrend.Name (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var sId = oTrend.ID;   // Čtení z vlastnosti
// nebo
oTrend.ID = "trend3";   // Zápis do vlastnosti
}
© MICROSYS, spol. s r. o.