Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Index - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Vlastnost vrací nebo nastaví pořadí objektu tvTrend.
Syntaxe:
Long Index
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Pořadí objektu je dáno způsobem volání metod PmgTrendViewer.AddTrend nebo PmgTrendViewer.InsertTrend.
Trendy (průběh jednotlivých trendů) jsou vykreslovány postupně podle pořadí. Úplně nahoře je vykreslen aktivní trend - jeho index je dán vlastností PmgTrendViewer.TrendActive.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
if (oTrend)
{
var nIndex = oTrend.Index;   // čtení
// nebo
oTrend.Index = 2;   // zápis
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice