Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Visible - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Viditelnost průběhu a bodů trendu. Nastavení vlastnosti na true (přednastavená hodnota) znamená viditelnost.
Syntaxe:
Boolean Visible
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Základní nastavení > Viditelnost průběhu" tohoto objektu.
Viz také:
- tvGraph.PointsVisible (vlastnost)
- tvTrend.PointsVisible (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
oTrend.Visible = true;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice