Update cookies preferences
Promotic

Visible - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Viditelnost průběhu a bodů trendu.
Nastavení vlastnosti na true (výchozí hodnota) znamená viditelnost.
Syntaxe:
Boolean Visible
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Základní nastavení > Viditelnost průběhu" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- tvGraph.PointsVisible (vlastnost)
- tvTrend.PointsVisible (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
oTrend.Visible = true;
© MICROSYS, spol. s r.o.