Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Disconnect - metoda objektu tvTrend

Popis:
Odpojení objektu tvTrend od zdroje dat - od serveru trendů.
Syntaxe:
Boolean Disconnect()
Poznámka:
Od okamžiku volání metody už data ze serveru trendů nejsou získávany. Kdykoli později se lze znovu připojit k serveru trendů voláním metody Connect.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
oTrend.Disconnect();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice