Update cookies preferences
Promotic

ConnectionGroup - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Identifikátor skupiny (objektu PmaTrendGroup) v serveru trendů (v aplikaci PROMOTIC), ke které se prohlížeč trendů připojuje.
Syntaxe:
String ConnectionGroup
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Připojení ke zdroji dat > Skupina" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Po zápisu do této vlastnosti je nutno volat metodu Connect s parametrem nType=0.

Pokud vlastnost ConnectionType je nastavena na 1 (lokální připojení) nebo 2 (vzdálené připojení), pak hodnotu této vlastnosti je potřeba nastavit například na řetězec "group1", kde group1 je hodnota zadána v konfigurátoru "PmaTrendGroup > Trend > Identifikátor skupiny trendů".
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var sGroup = oTrend.ConnectionGroup;   // Čtení z vlastnosti
// nebo
oTrend.ConnectionGroup = "GroupX";   // Zápis do vlastnosti
}
© MICROSYS, spol. s r.o.