Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ConnectionGroup - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Identifikátor skupiny (objektu PmaTrendGroup) v serveru trendů (v aplikaci PROMOTIC), ke které se prohlížeč trendů připojuje.
Syntaxe:
String ConnectionGroup
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Připojení ke zdroji dat > Skupina" tohoto objektu.
 
Po zápisu do této vlastnosti je nutno volat metodu Connect s parametrem nType=0.

Pokud vlastnost ConnectionType je nastavena na 1 (lokální připojení) nebo 2 (vzdálené připojení), pak hodnotu této vlastnosti je potřeba nastavit například na řetězec "group1", kde group1 je hodnota zadána v konfigurátoru "PmaTrendGroup > Trend > ID identifikátor skupiny".
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var sGroup = oTrend.ConnectionGroup;   // čtení
// nebo
oTrend.ConnectionGroup = "GroupX";   // zápis
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice