Promotic

Trends - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Vrací objekt tvTrend.
Syntaxe:
Object Trends(Variant vTrend)
Parametry:
vTrend(Variant) vTrend je buď
- index do pole kontejneru trendů (indexováno od 0) nebo
- identifikátor tvTrend.ID.
-2 - Vrací poslední objekt tvTrend v kontejneru.
-4 - Vrací aktivní objekt (zobrazován nad ostatními objekty tvTrend) podle nastavení vlastnosti TrendActive.
0,1,2,... - Vrací objekt zadaný indexem (indexováno od 0).
"ID" - Vrací objekt tvTrend, jehož vlastnost ID je rovna ID.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Pokud objekt zadaný v parametru vTrend neexistuje, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid). Viz příklad.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");

if (oTrend)
{
oTrend.ValueMin = 100;
oTrend.ValueMax = 200;
}
else
{
// .. error
}
© MICROSYS, spol. s r.o.