Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeZoomMaxForValues - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Maximální mez nastavení rozsahu (délky) časové osy prohlížeče pro zobrazení hodnot bodů prohlížeče. Pokud aktuální rozsah časové osy (TimeMax - TimeMin) je menší nebo rovno hodnotě této vlastnosti a je nastavena vlastnost ValuesVisible, pak jsou zobrazeny u bodů v průběhu trendu číselné hodnoty.
Syntaxe:
Variant TimeZoomMaxForValues
Volání:
oTView.TimeZoomMaxForValues = n
Hodnoty:
číselná hodnota - Délka osy je udána v reálném čísle znamenajícím počet dní (např. 0.5 je půl dne). Hodnota -1 znamená, že maximální mez nastavení rozsahu není omezena.
textová hodnota - Časové rozpětí lze nastavit ve tvaru textu. V tom případě je to reálné číslo následované identifikátorem časové hodnoty (sec,min,hour,day). Příklad: "1.5sec", "1min30sec".
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Maximální rozsah čas.osy pro popisky hodnot" tohoto objektu.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

V případě čtení z vlastnosti se vrací vždy číselná hodnota.

Počáteční hodnota je nastavena na "30sec".

Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.TimeZoomMaxForValues = 1/24/30;
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTView.TimeZoomMaxForValues = "1.5min";
Příklad3:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTView.TimeZoomMaxForValues = "1hour30min";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice