Update cookies preferences
Promotic

TimeZoomMaxForValues - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Maximální hodnota rozsahu (délky) časové osy prohlížeče pro zobrazení hodnot bodů.
Pokud aktuální rozsah časové osy (rozdíl TimeMax - TimeMin) je menší nebo rovno hodnotě této vlastnosti a vlastnost ValuesVisible je nastavena na true, pak jsou zobrazeny u bodů v průběhu trendu číselné hodnoty.
Syntaxe:
Variant TimeZoomMaxForValues
Hodnoty:
číselná hodnota - Délka časové osy je udána reálným číslem znamenajícím počet dnů (např. 0.5 je půl dne).
Hodnota -1 znamená, že maximální hodnota nastavení rozsahu není omezena.
textová hodnota - Časové rozpětí lze nastavit ve tvaru textu.
V tom případě je to reálné číslo následované identifikátorem časové hodnoty (sec,min,hour,day).
Příklad: "1.5sec", "1min30sec".
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Maximální rozsah časové osy pro popisky hodnot" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
V případě čtení z vlastnosti se vrací vždy číselná hodnota.
Počáteční hodnota je nastavena na "30sec".
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.TimeZoomMaxForValues = 1/24/30;
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTView.TimeZoomMaxForValues = "1.5min";
Příklad3:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTView.TimeZoomMaxForValues = "1hour30min";
© MICROSYS, spol. s r.o.