Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeZoomMin - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Minimální mez nastavení rozsahu (délky) časové osy prohlížeče. Prohlížeči nelze nastavit rozsah časové osy menší než je TimeZoomMin.
Syntaxe:
Variant TimeZoomMin
Volání:
oTView.TimeZoomMin = n
Hodnoty:
číselná hodnota - Délka osy je udána v reálném čísle znamenajícím počet dní (např. 0.5 je půl dne). Hodnota -1 znamená, že minimální mez nastavení rozsahu není omezena.
textová hodnota - Časové rozpětí lze nastavit ve tvaru textu. V tom případě je to reálné číslo následované identifikátorem časové hodnoty (sec,min,hour,day). Příklad: "1.5sec", "1min30sec".
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Minimální rozsah časové osy" tohoto objektu.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

V případě čtení z vlastnosti se vrací vždy číselná hodnota.

Počáteční hodnota je nastavena na 1/24/3600/20, což odpovídá 0.05 sekund.

Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.TimeZoomMin = 1.5;
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTView.TimeZoomMin = "0.5sec";
Příklad3:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTView.TimeZoomMin = "1min30sec";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice