Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableHeadRowHigh - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Výška řádku hlavičky v tabulkovém módu (v pixelech).
Syntaxe:
Long TableHeadRowHigh
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Výška řádku" tohoto objektu.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nTableHeadRowHigh = oTView.TableHeadRowHigh;  //čtení

oTView.TableHeadRowHigh = 15;  //zápis
Příklad2:
Viz komplexní příklad v metodě TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice