Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CursorColor - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Barva kurzoru.
Syntaxe:
String CursorColor
Volání:
nastavení barvy jako RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
oTView.CursorColor = "#00ff00"
sColor = oTView.CursorColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva kurzoru" tohoto objektu.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.CursorColor = "#00ff00";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice