Update cookies preferences
Promotic

CursorColor - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Barva kurzoru.
Syntaxe:
String CursorColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva kurzoru" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Vlastnost vrací nebo nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".
Příklad:
nastavení barvy pomocí RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var sCursorColor = oTView.CursorColor;   // Čtení z vlastnosti
oTView.CursorColor = "#00ff00";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.