Promotic

ValueZoomMode - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Způsob nastavování rozsahu hodnotové osy.
Rozsah vždy určují vlastnosti trendu ValueMin a ValueMax. V některých režimech ale dochází k automatické úpravě hodnot vlastností ValueMin nebo ValueMax podle hodnot skutečně zobrazených bodů.
Syntaxe:
Long ValueZoomMode
Hodnoty:
1 (přednastaveno) - Vlastnost ValueMin a ValueMax se automaticky nenastavuje. To znamená, že:
- Vlastnost ValueMin bude nastavena podle konfigurátoru "tvTrend > Základní nastavení > Minimum".
- Vlastnost ValueMax bude nastavena podle konfigurátoru "tvTrend > Základní nastavení > Maximum".
2 - Vlastnost ValueMin se nastavuje automaticky jako minimum hodnot zobrazených bodů tohoto trendu. Vlastnost ValueMax se automaticky nenastavuje.
3 - Vlastnost ValueMin se automaticky nenastavuje. Vlastnost ValueMax se nastavuje automaticky jako maximum hodnot zobrazených bodů tohoto trendu.
4 - Vlastnost ValueMin a ValueMax se nastavuje automaticky jako minimum/maximum hodnot zobrazených bodů tohoto trendu.
5 - Vlastnost ValueMin se nastavuje automaticky jako minimum hodnot zobrazených bodů všech trendů (ValueMin je pro všechny trendy stejné). Vlastnost ValueMax se automaticky nenastavuje.
6 - Vlastnost ValueMin se automaticky nenastavuje. Vlastnost ValueMax se nastavuje automaticky jako maximum hodnot zobrazených bodů všech trendů (ValueMax je pro všechny trendy stejné).
7 - Vlastnost ValueMin a ValueMax se nastavuje automaticky jako minimum/maximum hodnot zobrazených bodů všech trendů (ValueMin a ValueMax je pro všechny trendy stejné).
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Rozsah hodnotové osy" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, je nutno následně volat metodu Draw.

Čtením z ValueMin nebo ValueMax se získají právě platné hodnoty (automaticky vypočtené nebo zadané).

Rozsah zobrazené hodnotové stupnice je vždy určen hodnotovou osou (okamžitými hodnotami vlastností ValueMin a ValueMax) právě aktivního trendu (viz vlastnost PmgTrendViewer.TrendActive).
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nValueZoomMode = oTView.ValueZoomMode;   // Čtení z vlastnosti
oTView.ValueZoomMode = 4;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.