Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ValueZoomMode - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Způsob nastavování rozsahu hodnotové osy. Rozsah vždy určují vlastnosti trendu ValueMin a ValueMax. V některých režimech ale dochází k automatické úpravě hodnot vlastností ValueMin nebo ValueMax podle hodnot skutečně zobrazených bodů.
Syntaxe:
Long ValueZoomMode
Hodnoty:
1 (přednastaveno) - Vlastnost ValueMin a ValueMax se automaticky nenastavuje.
2 - Vlastnost ValueMin se nastavuje automaticky jako minimum hodnot zobrazených bodů tohoto trendu. Vlastnost ValueMax se automaticky nenastavuje.
3 - Vlastnost ValueMin se automaticky nenastavuje. Vlastnost ValueMax se nastavuje automaticky jako maximum hodnot zobrazených bodů tohoto trendu.
4 - Vlastnost ValueMin a ValueMax se nastavuje automaticky jako minimum/maximum hodnot zobrazených bodů tohoto trendu.
5 - Vlastnost ValueMin se nastavuje automaticky jako minimum hodnot zobrazených bodů všech trendů (ValueMin je pro všechny trendy stejné). Vlastnost ValueMax se automaticky nenastavuje.
6 - Vlastnost ValueMin se automaticky nenastavuje. Vlastnost ValueMax se nastavuje automaticky jako maximum hodnot zobrazených bodů všech trendů (ValueMax je pro všechny trendy stejné).
7 - Vlastnost ValueMin a ValueMax se nastavuje automaticky jako minimum/maximum hodnot zobrazených bodů všech trendů (ValueMin a ValueMax je pro všechny trendy stejné).
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Rozsah hodnotové osy" tohoto objektu.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, je nutno následně volat metodu Draw.

 
Čtením z ValueMin nebo ValueMax se získají právě platné (automaticky vypočtené nebo zadané) hodnoty.
 
Rozsah zobrazené hodnotové stupnice je vždy určen hodnotovou osou (okamžitými hodnotami vlastností ValueMin a ValueMax) právě aktivního trendu (viz PmgTrendViewer.TrendActive).
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nValueZoomMode = oTView.ValueZoomMode;  //čtení

oTView.ValueZoomMode = 4;  //zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice