Promotic

GetState - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Vrací stav prohlížeče podle typu požadavku zadaného v parametru nType.
Syntaxe:
Long GetState(Long nType)
Parametry:
nType(Long) Určuje masku stavů, tzn. jaký stav prohlížeče bude voláním metody vrácen. Lze zadat i kombinaci hodnot, například 2+4.
1 - Test, zda alespoň jeden z objektů tvTrend se nepřipojuje ke zdroji dat (např. nebyla volána metoda tvTrend.Connect).
2 - Test, zda alespoň jeden z objektů tvTrend je připojen ke zdroji dat (např. voláním metody tvTrend.Connect) a má připravena data (dřívejší požadavky na data, například při posunu časové osy, již byly vyřízeny).
4 - Test, zda alespoň jeden z objektů tvTrend je připojen ke zdroji dat a čeká na data (data ze serveru ještě nepřišla).
8 - Test, zda alespoň jeden z objektů tvTrend se pokusil připojit ke zdroji dat (k proměnné v objektu PmaTrendGroup) (např. voláním metody tvTrend.Connect) a toto skončilo chybou (objekt se nepodařilo připojit).
16 - Test, zda alespoň jeden z objektů tvTrend je připojen ke zdroji dat, čekal na data a tato nepřišla (čekání skončilo timeoutem, viz: DataTimeout).
32 - Test, zda nebyl zvětšen rozsah časové osy tak, že nebylo možné načíst všechna žádaná data v tomto rozsahu. Viz: PointsMaxVisibleCount.
Vrácená hodnota:
Metoda vrací bitovou kombinaci hodnot odpovídající stavům prohlížeče podle typu požadavku zadaného v parametru nType. Pokud je v nType nastavena hodnota například 4, pak (pokud prohlížeč je v odpovídajícím stavu) vrací 4, v jiném případě vrací 0.
Poznámka:
Tato metoda zatím není funkční ve Web obrazech.
Viz také:
- tvTrend (objekt)
Příklad1:
Testuje se stav prohlížeče trendů, zda některý z trendů (objektů tvTrend) aktuálně nečeká na data.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
if (oTView.GetState(4) == 4)
{
// ... některý z trendů čeká na data ze serveru.
}
Příklad2:
V prohlížeči trendů se testuje stav, zda některý z trendů aktuálně čeká na data (hodnota 4) a zda u některého z objektů čekání skončilo timeoutem (hodnota 16). Hodnota 20 je součtem 4+16.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
var nState = oTView.GetState(20);

if (nState == 20)
{
// ... některý z trendů čeká na data ze serveru a zároveň u některého z trendů čekání na data skončilo v timeoutu.
}
else if (nState == 16)
{
// ... žádný z trendů nečeká na data ze serveru, ale u některého z trendů se čekalo a skončilo v timeoutu, tzn. prohlížeč má data připravena (ale ne všechna) a zbývající data už pravděpodobně nedostane.
}
else if (nState == 4)
{
// ... některý z trendů čeká na data ze serveru.
}
else
{
// ... nState = 0 žádný z trendů nečeká na data a ani u žádného z trendů čekání na data neskončilo v timeoutu, tzn. prohlížeč už dostal všechna data a má je připravena.
}
© MICROSYS, spol. s r.o.