Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableHeadFont - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Písmo popisků hlavičky v tabulkovém módu.

Vlastnost vrací objekt ObjectFont. Zápisem do jeho vlastností lze změnit vzhled písma.

Syntaxe:
Object TableHeadFont
Volání:
oFont = oTView.TableHeadFont
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Písmo" tohoto objektu.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.

Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
var oFont = oTView.TableHeadFont;
oFont.Size = 8;
oFont.Bold = true;
oFont.Italic = true;
oFont.Name = "MS Sans Serif";
Příklad2:
Viz komplexní příklad v metodě TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice