Promotic

TimeMax - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Čas pravého okraje prohlížeče.
Vlastnost vždy vrací lokální čas.
Syntaxe:
Variant TimeMax
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Pro změnu této vlastnosti lze například:
- pro grafický mód: volat metodu ZoomTime (např. s parametrem nType=1)
- pro tabulkový mód: volat metodu ScrollTime (např. s parametrem nType=1)
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nTime = oTView.TimeMax;
© MICROSYS, spol. s r. o.