Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeMax - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Čas pravého okraje prohlížeče.

Vlastnost vždy vrací lokální čas.

Syntaxe:
Variant TimeMax
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Pro změnu této vlastnosti lze například:

- pro grafický mód: volat metodu ZoomTime (např. s parametrem nType=1)
- pro tabulkový mód: volat metodu ScrollTime (např. s parametrem nType=1)
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nTime = oTView.TimeMax;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice