Update cookies preferences
Promotic

TimeMax - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Czas prawej krawędzi przeglądarki.
Właściwość zawsze zwraca czas lokalny.
Składnia:
Variant TimeMax
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
W celu zmiany tej właściwości można na przykład:
- dla tryb graficzny: wywołać metodę ZoomTime (np. z parametrem nType=1)
- dla tryb tabelkowy: wywołać metodę ScrollTime (np. z parametrem nType=1)
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nTime = oTView.TimeMax;
© MICROSYS, spol. s r.o.