Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeMin - wlaściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Czas lewej krawędzi przeglądarki.

Właściwość zawsze zwraca czas lokalny.

Składnia:
Variant TimeMin
Wołanie:
t = oTView.TimeMin
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

W celu zmiany tej właściwości można na przykład:

- dla tryb graficzny: wołać metodę ZoomTime (np. z parametrem nType=1)
- dla tryb tabelkowy: wołać metodę ScrollTime (np. z parametrem nType=1)
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice