Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeMin - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Czas lewej krawędzi przeglądarki.

Właściwość zawsze zwraca czas lokalny.

Składnia:
Variant TimeMin
Wołanie:
t = oTView.TimeMin
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

W celu zmiany tej właściwości można na przykład:

- dla tryb graficzny: wywołać metodę ZoomTime (np. z parametrem nType=1)
- dla tryb tabelkowy: wywołać metodę ScrollTime (np. z parametrem nType=1)
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nTime = oTView.TimeMin;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice