Promotic

AddServer - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zarejestrowanie serwera do przeglądarki.
Zaszeregowanie serwera lokalnego (przeglądarka jest w tej samej aplikacji co serwer) przez wywołanie tej metody nie jest konieczne, taki serwer, jeżeli jest dostępny, jest zawsze zaszeregowany do przeglądarki.
Składnia:
Empty AddServer(String sID, String sPurpose, String sTitle, String sAddress, [String sUser], [String sPassword])
Parametry:
sID(String) Konieczne wpisanie pustego tekstu "" (zarezerwowane dla identyfikator serwera trendów)
sPurpose(String) Obowiązkowe wprowadzenie jadnej z dwu następujących wartości.
"pmtrendserver" - Zarejestrowanie serwera do listy serwerów w przeglądarce.
Lista dostępnych serwerów jest z kolei wyświetlona, jeżeli użytkownik w runtime dynamicznie dodaje do przeglądarki nowy trend.
Patrz metody do wyświetlenia konfiguracji trendów w przeglądarce: DlgTrends, tvTrend.DlgProperties.
"cfg" - Rejestrowanie serwera konfiguracyjnego dla niniejszej przeglądarki trendów.
Przy wywołaniu metody LoadCfg z parametrem sCfg="input:xxx" są do dialogu wyboru grup konfiguracyjnych dodane także grupy konfiguracyjne wczytane z tego serwera.
sTitle(String) Nazwa serwera określona przez użytkownika. Ten tekst jest wyświetlony użytkownikowi.
sAddress(String) Adres serwera. Taki sam tekst jako parametr vServer metody tvTrend.Connect. Na przykład "http://computer/syst/trend/local".
sUser[opcjonalne] (String) Uprawniony użytkownik. Wprowadź tylko jeżeli serwer wymaga uwierzytalnienia uprawnienia. Patrz karta "PmaTrendGroup > Uprawnienia".
sPassword[opcjonalne] (String) Hasło użytkownika. Wprowadź tylko jeżeli serwer wymaga uwierzytalnienia uprawnienia.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
// Nie potrzeba uwierzytelniać dostępu
oTView.AddServer("", "pmtrendserver", "MySrv", "http://192.168.1.34/syst/trend/local");
// Uwierzytelnienie jest konieczne
oTView.AddServer("", "pmtrendserver", "MySrv", "http://192.168.1.34/syst/trend/local", "admin", "password");
© MICROSYS, spol. s r.o.