Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt tvTrendArea (Obszar TrendViewer)

Opis:
Patrz: tvTrendArea - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt przedstawia powierzchnię obszaru, na którym wyświetlane są wykresy.
Właściwości i metody:
Color Kolor powierzchni obszaru wykresu
Dx Szerokość powierzchni wykresu
Dy Wysokość powierzchni wykresu
Type3D Typ trójwymiarowości obszaru wykresu
Width3D Szerokość 3-wymiarowej obwódki obszaru wykresu
X Pozycja X powierzchni wykresu
Y Pozycja Y powierzchni wykresu
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice