Update cookies preferences
Promotic

Obiekt tvTrendArea (Obszar TrendViewer)

Opis:
Patrz: tvTrendArea - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt przedstawia powierzchnię obszaru, na którym wyświetlane są wykresy.
Właściwości i metody:
ColorKolor powierzchni obszaru wykresu
DxSzerokość obszaru wykresu
DyWysokość obszaru wykresu
Type3DTyp trójwymiarowości obszaru wykresu
Width3DSzerokość 3-wymiarowej obwódki obszaru wykresu
XPozycja X obszaru wykresu
YPozycja Y obszaru wykresu
Patrz również:
- PmgTrendViewer.TrendArea (właściwość)
Nawigacja:
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.