Promotic

Dy - właściwość obiektu tvTrendArea

Opis:
Wysokość obszaru wykresu (w pikselach lub w procentach).
Składnia:
Variant Dy
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wysokość Dy" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

Przy zapisie można ustawić wartość w pikselach lub wartość może być ustawiona w procentach wysokości całej przeglądarki. Na przykład oTrendArea.Dy = "84%".
Przy odczycie z właściwości jest zwrócona zawsze wartość w pikselach.
Patrz również:
- tvTrendArea.X (właściwość)
- tvTrendArea.Y (właściwość)
- tvTrendArea.Dx (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrendArea = oTView.TrendArea;
var nDy = oTrendArea.Dy;
© MICROSYS, spol. s r.o.