Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ViewMode - wlaściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Przełączenie z/do trybu tabelkowego.
Składnia:
String ViewMode
Wołanie:
oTView.ViewMode = "graph"
Wartości:
"graph" (domyślnie) - Przeglądarka wyświetla dane w formie wykresów (tryb graficzny).
"table" - Przeglądarka wyświetla dane w formie tabelkowej (tryb tabelkowy).
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tryb wyświetlania" niniejszego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
oTView.ViewMode = "table";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice