Promotic

ViewMode - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Przełączenie z/do trybu tabelkowego.
Składnia:
String ViewMode
Wartości:
"graph" (domyślnie) - Przeglądarka wyświetla dane w formie wykresów (tryb graficzny).
"table" - Przeglądarka wyświetla dane w formie tabeli (tryb tabelkowy).
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ wyświetlania danych" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- tvTrend.TableColumnWidth (właściwość)
- tvGraph.TableBgColor (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var sViewMode = oTView.ViewMode;   // Odczyt z właściwości

oTView.ViewMode = ""graph"";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.