Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ViewMode - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Przełączenie z/do trybu tabelkowego.
Składnia:
String ViewMode
Wartości:
"graph" (domyślnie) - Przeglądarka wyświetla dane w formie wykresów (tryb graficzny).
"table" - Przeglądarka wyświetla dane w formie tabelkowej (tryb tabelkowy).
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ wyświetlania danych" tego obiektu.
Patrz również:
- tvTrend.TableColumnWidth (właściwość)
- tvGraph.TableBgColor (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var sViewMode = oTView.ViewMode;  //odczyt

oTView.ViewMode = ""graph"";  //zapis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice