Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableTimeTextColor - wlaściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Kolor wartości czasu w kolumnie czasu w trybie tabelkowym.
Składnia:
String TableTimeTextColor
Wołanie:
oTView.TableTimeTextColor = "#00ff00" 'ustawienie koloru przy pomocy RGB String
sColor = oTView.TableTimeTextColor 'w sColor jest RGB String w postaci "#RRGGBB"
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor wartości" niniejszego obiektu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.

Właściwość zwraca/ustawia RGB String w postaci "#RRGGBB".

Przykład:
Patrz kompleksowy przykład w metodzie TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice