Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt tvGrid (Siatka TrendViewer)

Opis:
Patrz: tvGrid - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt który przedstawia linie siatki (poziome lub pionowe).
Właściwości i metody:
Color Kolor linii siatki
LineType Typ linii siatki
Ticks Zwraca obiekt typu tvTicks
Visible Widoczność linii siatki
Width Szerokość linii siatki
Podobiekty:
tvTicks(Wskazy podziałki TrendViewer) Obiekt dla konfiguracji ułożenia wskazów podziałki lub linii siatki
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice