Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CursorColor - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Kolor kursora.
Składnia:
String CursorColor
Wołanie:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w postaci "#RRGGBB"
oTView.CursorColor = "#00ff00"
sColor = oTView.CursorColor
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor kursora" tego obiektu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

Właściwość zwraca/ustawia RGB String w postaci "#RRGGBB".

Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.CursorColor = "#00ff00";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice