Promotic

ScrollTime - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Przewinięcie (scroll) przeglądarki na osi czasu.
Składnia:
Empty ScrollTime(Long nType, Variant vPar1)
Parametry:
nType(Long) Typ przewinięcia.
Przyjmuje się, że:
wlewo to przewinięcie na starsze czasy
W prawo to przewinięcie na nowsze czasy
0,1 - Przewinięcie wlewo/W prawo o zakres czasu określony w parametrze vPar1.
Do parametru vPar1 jest konieczne określić wartość typu Date.
10,11 - Przewinięcie wlewo/W prawo o krotność odległości wskazów pozostałych podziałki czasu tvScale.MinorTicksNum.
W parametrze vPar1 jest krotność, na przykład 2.0.
20,21 - Przewinięcie wlewo/W prawo o krotność odległości wskazów głównych podziałki czasu patrz obiekt tvTicks.
W parametrze vPar1 jest krotność, na przykład 2.0.
30,31 - Przewinięcie wlewo/W prawo o krotność długości strony.
W parametrze vPar1 jest krotność, na przykład 1.0.
35 - Przewinięcie wlewo/W prawo o krotność długości strony.
W parametrze vPar1 jest krotność, na przykład -1.0, znak określa kierunek przewinięcia (-1=wlewo, 1=W prawo).
40,41,42 - Przewinięcie lewej/prawej krawędzi/środka przeglądarki na czas określony w parametrze vPar1.
Do parametru vPar1 jest konieczne określić wartość typu Date.
50,51,52 - Przewinięcie lewej/prawej krawędzi/środka przeglądarki na czas bieżący.
Do parametru vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość 0.
60,61,62 - Przewinięcie lewej/prawej krawędzi/środka przeglądarki na czas wprowadzony w oknie.
Do parametru vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość 0.
Opcja jest dostępna tylko jeżeli właściwość TimeType jest ustawiona na oś czasu.
Metoda ta nie działa w Web panelach.
70 - Przewinięcie tak, żeby na lewej krawędzi przeglądarki znajdowała się najbliższa niewyświetlona wartość bieżącego trendu, patrz właściwość TrendActive.
Do parametru vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość 0.
 
71 - Przewinięcie tak, żeby na lewej krawędzi przeglądarki znajdowała się najbliższa wyświetlona wartość bieżącego trendu, patrz właściwość TrendActive.
Do parametru vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość 0.
 
74 - Przewinięcie tak, żeby na prawej krawędzi przeglądarki znajdowała się najbliższa nowo wyświetlona wartość bieżącego trendu, patrz właściwość TrendActive.
Do parametru vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość 0.
 
75 - Przewinięcie tak, żeby na prawej krawędzi przeglądarki znajdowała się najbliższa niewyświetlona wartość bieżącego trendu, patrz właściwość TrendActive.
Do parametru vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość 0.
 
78 - Przewinięcie tak, żeby na prawej krawędzi przeglądarki znajdowała się najbliższa niewyświetlona wartość bieżącego trendu, patrz właściwość TrendActive.
Do parametru vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość 0.
 
79 - Przewinięcie tak, żeby na lewej krawędzi przeglądarki znajdowała się najbliższa niewyświetlona wartość bieżącego trendu, patrz właściwość TrendActive.
Do parametru vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość 0.
 
90,91 - Przewinięcie lewej/prawej krawędzi przeglądarki na najstarszą/najnowszą trendowaną wartość bieżącego trendu, patrz właściwość TrendActive.
Do parametru vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość 0.
vPar1(Variant) Wartość krotności lub czas w zależności od ustawienia nType
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Metoda jest wykorzystana dla tryb graficzny oraz tryb tabelkowy.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.TimeMin (właściwość)
- PmgTrendViewer.TimeMax (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.ScrollTime(10, 2);
© MICROSYS, spol. s r.o.