Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ScrollTime - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Przewinięcie (scroll) przeglądarki po osi czasu.
Składnia:
Empty ScrollTime(Long nType, Variant vPar1)
Wołanie:
oTView.ScrollTime nType, vPar1
Parametry:
nType(Long) Typ przewinięcia.
Przyjmuje się, że:
Wlewo to przewinięcie na starsze czasy
W prawo to przewinięcie na nowsze czasy
0,1 - Przewinięcie Wlewo/W prawo o zakres czasu określony w vPar1. Do vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość typu Date.
10,11 - Przewinięcie Wlewo/W prawo o krotność odległości wskazu osi czasu tvScale.MinorTicksNum. W vPar1 jest krotność, na przykład 2.0.
20,21 - Przewinięcie Wlewo/W prawo o krotność odległości wskazu głównego osi czasu patrz tvTicks. W vPar1 jest krotność, na przykład 2.0.
30,31 - Przewinięcie Wlewo/W prawo o krotność długości strony. W vPar1 jest krotność, na przykład 1.0.
35 - Przewinięcie Wlewo/W prawo o krotność długości strony. W vPar1 jest krotność, na przykład -1.0, znak określa kierunek przewinięcia (-1=Wlewo, 1=W prawo).
40,41,42 - Przewinięcie lewej/prawej krawędzi/środka przeglądarki na czas określony w parametrze vPar1. Do vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość typu Date.
50,51,52 - Przewinięcie lewej/prawej krawędzi/środka przeglądarki na czas bieżący. Do vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość 0.
60,61,62 - Przewinięcie lewej/prawej krawędzi/środka przeglądarki na czas wprowadzony w dialogu. Do vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość 0. Opcja jest dostępna tylko jeżeli właściwość TimeType jest ustawiona na oś czasu.
70 - Przewinięcie tak, żeby na lewej krawędzi przeglądarki znajdowała się najbliższa niewyświetlona wartość bieżącego trendu, patrz TrendActive. Do vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość 0.
 
71 - Przewinięcie tak, żeby na lewej krawędzi przeglądarki znajdowała się najbliższa wyświetlona wartość bieżącego trendu, patrz TrendActive. Do vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość 0.
 
74 - Przewinięcie tak, żeby na prawej krawędzi przeglądarki znajdowała się najbliższa nowo wyświetlona wartość bieżącego trendu, patrz TrendActive. Do vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość 0.
 
75 - Przewinięcie tak, żeby na prawej krawędzi przeglądarki znajdowała się najbliższa niewyświetlona wartość bieżącego trendu, patrz TrendActive. Do vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość 0.
 
78 - Przewinięcie tak, żeby na prawej krawędzi przeglądarki znajdowała się najbliższa niewyświetlona wartość bieżącego trendu, patrz TrendActive. Do vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość 0.
 
79 - Przewinięcie tak, żeby na lewej krawędzi przeglądarki znajdowała się najbliższa niewyświetlona wartość bieżącego trendu, patrz TrendActive. Do vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość 0.
 
90,91 - Przewinięcie lewej/prawej krawędzi przeglądarki na najstarszą/najnowszą trendowaną wartość bieżącego trendu, patrz TrendActive. Do vPar1 jest konieczne wprowadzić wartość 0.
vPar1(Variant) Wartość krotności lub czas w zależności od ustawienia nType
Notatka:

Metoda jest wykorzystana dla tryb graficzny oraz tryb tabelkowy.

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice