Promotic

TrendActive - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Indeks aktywnego obiektu tvTrend.
Składnia:
Long TrendActive
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Indeks określa przebieg, którego ze skonstruowanych obiektów tvTrend będzie wyświetlony u góry (ponad pozostałymi), i którego podziałka wartości będzie wyświetlana.
Taki aktywny trend można uzyskać przy pomocy metody Trends(-4).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nTrendActive = oTView.TrendActive;   // Odczyt z właściwości

oTView.TrendActive = 2;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.