Update cookies preferences
Promotic

Items - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca odniesienie do Pmg obiektu w panelu.
Składnia:
Object Items(String sPath, [Long nAttr])
Parametry:
sPath(String) Ścieżka względna lub bezwzględna do Pmg obiektu lub do jego podobiektu implementacyjnego (rozróżnia duże/małe litery).
Ścieżka opisuje ulokowanie obiektu w strukturze drzewiastej zagnieżdżonych Pmg obiektów. Adresowanie poszczególnych poziomów drzewa jest oddzielona znakiem /. Do zagnieżdżonego Pmg obiektu odnosi się jego nazwą. Do nadrzędnego Pmg obiektu odnosi się przy pomocy znaków .. . Ścieżka bezwzględna bezwzględna rozpoczyna się znakiem /, opisuje ścieżkę do Pmg obiektu od początku struktury drzewiastej. Ścieżka względna rozpoczyne się od nazwy Pmg obiektu zagnieżdżonego lub odniesieniem do nadrzędnego Pmg obiektu z użyciem znaków .. lub odniesieniem do siebie samego ., opisuje ścieżkę do innego Pmg obiektu względem do siebie.
Do zagnieżdżonego podobiektu implementacyjnego (nie jest typu PmgObject) odnosi się przy pomocy znaku #, za którym znajduje się typ podobiektu implementacyjnego (np. #vars). To znaczy, że adresacja # opuszcza drzewo Pmg obiektów panela i zaczyna adresować podrzędne obiekty implementacyjne. Na przykład "/text0/#vars/Temperatura".
#vars - Udostępnia zmienne Pmg obiektu.
Do zmiennej Pmg obiektu można się zatem odnieść na dwa sposoby:
1) Z Pmg obiektu przy pomocy metody Vars. Na przykład pMe.Items("/text0").Vars("Temperatura").Value
2) Wprowadzeniem ścieżki do Pmg obiektu rozszerzonej o dostęp do obiektu implementacyjnego przy pomocy #vars. Na przykład pMe.Items("/text0/#vars/Temperatura").Value
Notatka! Sposób wprowadzenia ścieżki do konkretnej zmiennej Pmg obiektu można zastosować w metodzie PmgObject.Items, w powiązaniu danych "GP - Właściwość Pmg obiektu" a także w #pragma variable x = PmgObjectRef("ścieżka").
nAttr[opcjonalne] (Long) Umożliwia zmienić zachowanie metody.
0 (domyślnie) - Zachowanie standardowe.
1 - Przy odniesieniu do nieistiejącego obiektu nie dojdzie do powstania globalnego błędu INFO systemu.
Notatka:
W celu wytworzenia zmiennej typu Object zawierającą odniesienie do Pmg obiektu lub do jego podobiektu implementacyjnego patrz również: #pragma variable x = PmgObjectRef("ścieżka").

Metoda ta działa także w Web panelach. Działa również wspomniany zapis #pragma, patrz Przykład4.
Przykład1:
Ta właściwość jest najczęściej wykorzystywana w zdarzeniach Pmg obiektów (np. v PmgButton.onButtonUp). Parametr pMe w tych zdarzeniach można zastosować w celu uzyskania dostępu do innych Pmg obiektów.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Items("../text0").Visible = 0;
Przykład2:
Niechaj w oBox znajduje się odniesienie do obiektu PmgBox. W oBar0 z kolei znajduje się odniesienie do obiektu PmgBar o nazwie "Bar0", który jest zagnieżdżony w oBox
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBox = pMe.Items("/Box");
var oBar0 = oBox.Items("Bar0");
oBar0.Value = 100;
Przykład3:
Zapis wartości 0 do zmiennej "Temperatura" Pmg obiektu "text0" zagnieżdżonego do nadrzędnego obiektu o nazwie "box0". Odniesienie do obiektu jest bezwzględne.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// Zapis wartości 0 do zmiennej "Temperatura" Pmg obiektu "text0" zagnieżdżonego do nadrzędnego obiektu o nazwie "box0". Odniesienie do obiektu jest bezwzględne.
pMe.Items("/box0/text0/#vars/Temperatura").Value = 0;

// Zapis wartości 0 do zmiennej "Temperatura" w moim Pmg obiektcie. Odniesienie do obiektu jest względne.
pMe.Items("./#vars/Temperatura").Value = 0;

// Zapis wartości 0 do zmiennej "Temperatura" w nadrzędnym Pmg obiektcie. Odniesienie do obiektu jest względne.
pMe.Items("../#vars/Temperatura").Value = 0;

// Zapis wartości 0 do zmiennej "Temperatura" Pmg obiektu "text1" zagnieżdżonym w moim nadrzędnym Pmg obiektcie. Odniesienie do obiektu jest względne.
pMe.Items("../text1/#vars/Temperatura").Value = 0;
Przykład4:
Niechaj w oBar0 znajduje się odniesienie do obiektu PmgBar o nazwie "Bar0", który jest zagnieżdżony do innego Pmg obiektu.
Niechaj na tym samym poziomie jest zagnieżdżony również obiekt PmgBar o nazwie "Bar1".
W oBar1 z kolei znajduje się odniesienie do obiektu PmgBar o nazwie "Bar1".
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBar0 = pMe.Items("/Box/Bar0");
var oBar1 = oBar0.Items("../Bar1");
oBar1.Value = 100;
© MICROSYS, spol. s r.o.