Promotic

Items - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca odniesienie do Pmg obiektu w panelu.
Składnia:
Object Items(String sPath, [Long nAttr])
Parametry:
sPath(String) Ścieżka względna lub bezwzględna do Pmg obiektu lub do jego podobiektu implementacyjnego (rozróżnia duże/małe litery).
Ścieżka opisuje ulokowanie obiektu w strukturze drzewiastej zagnieżdżonych Pmg obiektów. Adresowanie poszczególnych poziomów drzewa jest oddzielona znakiem /. Do zagnieżdżonego Pmg obiektu odnosi się jego nazwą. Do nadrzędnego Pmg obiektu odnosi się przy pomocy znaków .. . Ścieżka bezwzględna bezwzględna rozpoczyna się znakiem /, opisuje ścieżkę do Pmg obiektu od początku struktury drzewiastej. Ścieżka względna rozpoczyne się od nazwy Pmg obiektu zagnieżdżonego lub odniesieniem do nadrzędnego Pmg obiektu z użyciem znaków .. lub odniesieniem do siebie samego ., opisuje ścieżkę do innego Pmg obiektu względem do siebie.
Do zagnieżdżonego podobiektu implementacyjnego (nie jest typu PmgObject - Szczegółowy opis obiektu) odnosi się przy pomocy znaku #, za którym znajduje się typ podobiektu implementacyjnego (np. #vars). To znaczy, że adresacja # opuszcza drzewo Pmg obiektów panelu i zaczyna adresować podrzędne obiekty implementacyjne. Na przykład "/text0/#vars/Temperatura".
#vars - Udostępnia zmienne Pmg obiektu.
Do zmiennej Pmg obiektu można się zatem odnieść na dwa sposoby:
1) Z Pmg obiektu przy pomocy metody Vars. Na przykład pMe.Items("/text0").Vars("Temperatura").Value
2) Wprowadzeniem ścieżki do Pmg obiektu rozszerzonej o dostęp do obiektu implementacyjnego przy pomocy #vars. Na przykład pMe.Items("/text0/#vars/Temperatura").Value
Notatka! Sposób wprowadzenia ścieżki do konkretnej zmiennej Pmg obiektu można zastosować w metodzie PmgObject.Items, w powiązaniu danych "GP - Powiązanie danych z właściwością Pmg obiektu" a także w #pragma variable x = PmgObjectRef("ścieżka").
nAttr[opcjonalne](Long) Umożliwia zmianę zachowania metody.
0 (domyślnie) - Zachowanie standardowe.
1 - Przy odniesieniu do nieistiejącego obiektu nie dojdzie do powstania globalnego błędu INFO systemu.
Notatka:
W celu wytworzenia zmiennej typu Object zawierającą odniesienie do Pmg obiektu lub do jego podobiektu implementacyjnego. Patrz również: #pragma variable x = PmgObjectRef("ścieżka").

Metoda ta działa także w Web panelach. Działa również wspomniany zapis #pragma, patrz Przykład4.
Przykład1:
Ta właściwość jest najczęściej wykorzystywana w zdarzeniach Pmg obiektów (np. v PmgButton.onButtonUp). Parametr pMe w tych zdarzeniach można zastosować w celu uzyskania dostępu do innych Pmg obiektów.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Items("../text0").Visible = 0;
Przykład2:
Niechaj w oBox znajduje się odniesienie do obiektu PmgBox. W oBar0 z kolei znajduje się odniesienie do obiektu PmgBar o nazwie "Bar0", który jest zagnieżdżony w oBox
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBox = pMe.Items("/Box");
var oBar0 = oBox.Items("Bar0");
oBar0.Value = 100;
Przykład3:
Zapis wartości 0 do zmiennej "Temperatura" Pmg obiektu "text0" zagnieżdżonego do nadrzędnego obiektu o nazwie "box0". Odniesienie do obiektu jest bezwzględne.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// Zapis wartości 0 do zmiennej "Temperatura" Pmg obiektu "text0" zagnieżdżonego do nadrzędnego obiektu o nazwie "box0". Odniesienie do obiektu jest bezwzględne.
pMe.Items("/box0/text0/#vars/Temperatura").Value = 0;

// Zapis wartości 0 do zmiennej "Temperatura" w moim Pmg obiektcie. Odniesienie do obiektu jest względne.
pMe.Items("./#vars/Temperatura").Value = 0;

// Zapis wartości 0 do zmiennej "Temperatura" w nadrzędnym Pmg obiektcie. Odniesienie do obiektu jest względne.
pMe.Items("../#vars/Temperatura").Value = 0;

// Zapis wartości 0 do zmiennej "Temperatura" Pmg obiektu "text1" zagnieżdżonym w moim nadrzędnym Pmg obiektcie. Odniesienie do obiektu jest względne.
pMe.Items("../text1/#vars/Temperatura").Value = 0;
Przykład4:
Niechaj w oBar0 znajduje się odniesienie do obiektu PmgBar o nazwie "Bar0", który jest zagnieżdżony do innego Pmg obiektu.
Niechaj na tym samym poziomie jest zagnieżdżony również obiekt PmgBar o nazwie "Bar1".
W oBar1 z kolei znajduje się odniesienie do obiektu PmgBar o nazwie "Bar1".
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBar0 = pMe.Items("/Box/Bar0");
var oBar1 = oBar0.Items("../Bar1");
oBar1.Value = 100;
© MICROSYS, spol. s r. o.