Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmPanel - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca odniesienie do obiektu PmaPanel, w którym znajduje się dany Pmg obiekt.
Składnia:
Object PmPanel
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Właściwość jeszcze nie działa w zdarzeniu onStart.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oItem = pMe.Items("/Txt0");
var oPanel = oItem.PmPanel;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice