Promotic

PmPanel - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca odniesienie do obiektu PmaPanel, w którym znajduje się dany Pmg obiekt.
Składnia:
Object PmPanel
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość jeszcze nie działa w zdarzeniu onStart.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPanel = pMe.PmPanel;   // Odczyt z właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.