Promotic

Name - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Nazwa Pmg obiektu.
Składnia:
String Name
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Nazwa obiektu" tego obiektu.
 
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

Dla Pma obiekt istnieje w tym samym celu właściwość PmaObject.Name.
Patrz również:
- PmaObject.Name (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oObject = pMe.Items("/Txt0");
var sName = oObject.Name;
© MICROSYS, spol. s r.o.