Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Name - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Nazwa Pmg obiektu.
Składnia:
String Name
Wołanie:
s = oItem.Name
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Nazwa obiektu" tego obiektu.
 
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Dla Pma obiekty istnieje w tym samym celu właściwość PmaObject.Name.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice