Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Name - wlaściwość obiektu PmgObject

Opis:
Nazwa Pmg obiektu.
Składnia:
String Name
Wołanie:
s = oItem.Name
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Nazwa obiektu" niniejszego obiektu.

Dla Pma obiekty istnieje w tym samym celu właściwość PmaObject.Name.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice