Update cookies preferences
Promotic

GetItemInfo - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca specjalną informację o Pmg obiektcie.
Składnia:
Variant GetItemInfo(Long nType)
Parametry:
nType(Long) Typ uzyskanej informacji.
1 - Stwierdzi, czy dany obiekt lub też jego obiekt wżłobiony posiada fokus. Metoda zwraca wartości typu Long:
0: Obiekt ten ani żaden obiekt wżłobiony nie posiada fokus.
1: Obiekt ten posiada fokus.
2: Wżłobiony obiekt posiada fokus.

Dla prostrzego stwierdzenia, czy obiekt ten posiada fokus jest przeznaczona właściwość Focus.
Wartość zwrotna:
Typ oraz znaczenie wartości zwrotnej jest zależne od rodzaju uzyskanej informacji nType.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oObject = pMe.Items("/Txt0");
var nInfo = oObject.GetItemInfo(1);

Historia:
Pm8.02.11: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.