Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetItemInfo - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca specjalną informację o Pmg obiektcie.
Składnia:
Variant GetItemInfo(Long nType)
Wołanie:
Val = oItem.GetItemInfo(nType)
Parametry:
nType(Long) Typ uzyskanej informacji.
1 - Stwierdzi, czy dany obiekt lub też jego obiekt wżłobiony posiada fokus. Metoda zwraca wartości typu Long:
0: Obiekt ten ani żaden obiekt wżłobiony nie posiada fokus.
1: Obiekt ten posiada fokus.
2: Wżłobiony obiekt posiada fokus.

Dla prostrzego stwierdzenia, czy dany obiekt posiada fokus jest przeznaczona właściwość Focus.

Wartość zwrotna:
Typ oraz znaczenie zwróconej wartości jest zależne od rodzaju uzyskanej informacji nType.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Historia:
Pm8.02.11: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice