Promotic

onModeChange - zdarzenie obiektu PmgObject

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu. Podczas takiej zmiany, na którą by Pmg obiekt mógł zareagować zmianą swojego wyglądu graficznego. W Pmg obiektcie standardowo są "pilnowane" zmiany następujących atrybutów:
- widoczność
- zakaz sterowania
- fokus
- przesunięcie myszki ponad Pmg obiektem.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.NewValue - (Long) [do odczytu] Nowa wartość z stanem Pmg obiektu. Stany pojedyńczych "pilnowanych" atrybutów w wartości są zapisane jako pojedyńcze bity. Wartość z ustawionym bitem jest określona w układzie szesnastkowym (JavaScript).
0x0001 (bit 0) - Bit wskazuje, że Pmg obiekt nie jest widoczny (jest ukryty). Patrz właściwość Visible.
0x0002 (bit 1) - Bit wskazuje, że jeden z rodziców Pmg obiektu nie jest widoszny (jest ukryty).
0x0010 (bit 4) - Bit wskazuje, że Pmg obiekt jest zabroniony. Patrz właściwość Enabled.
0x0020 (bit 5) - Bit wskazuje, że jeden z rodziców Pmg obiektu jest zabroniony.
0x0100 (bit 8) - Bit wskazuje, że Pmg obiekt posiada fokus (dla sterowania klawiaturą). Patrz właściwość Focus.
0x1000 (bit 12) - Bit wskazuje, że ponad Pmg obiektem znajduje się kursor myszki. Patrz właściwość MouseOn.
0x2000 (bit 13) - Bit wskazuje, że ponad dowolnym wżłobionym Pmg obiektem znajduje się kursor myszki.
Notatka:
W obiekcie PmgRoot to zdarzenie zostanie wywołane tylko dla wartości pEvent.NewValue = 0x0010 (tzn. jeżeli obiekt ten jest zakazany lub dozwolony).

Zdarzenie to działa także w Web panelach.

Przy pomocy tego zdarzenia można wytworzyć aktywne Pmg obiekty reagujące zmianą wyglądu na ruch myszki, klawiaturę itd. Można zastosować na przykład w obiekcie PmgCanvas, gdzie można w taki sposób rysować różne jedno lub wielostanowe przyciski. W tym zdarzeniu można zmienić na przykład kolor w zależności od tego, czy nad obiektem znajduje się lub nie kursor myszki, czy jest/nie jest obiekt zakazany, czy posiada lub nie obiekt fokus itd.
Patrz również:
- Pm.GetBit (metoda)
Przykład:
Zmiana koloru tła obiektu PmgBox w zależności od tego, czy obiekt lub jego rodzice są zezwoleni/zabronioni (0x30 = obiekt 0x0010 + rodzic 0x0020).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.ColorItem = (pEvent.NewValue & 0x30) ? "#808080" : "#C0C0C0";

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.