Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Visible - wlaściwość obiektu PmgObject

Opis:
Ustawia widzialność/niewidzialność Pmg obiektu.
Składnia:
Boolean Visible
Wołanie:
b = oItem.Visible
Wartości:
true - obiekt jest widzialny
false - W innym przypadku
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Widoczny" niniejszego obiektu.

W niewidzialnym obiekcie i w nim zagnieżdżonych Pmg obiektach z powodów optymalizacji nie jest dokonywany "Refresh".

 

Właściwość ta działa także w Web panelach.

Właściwość ta nie działa w objekcie: PmgRoot.

 
Podczas zmiany tej właściwości zostanie wywołane zdarzenie onModeChange.

Historia:
Pm8.03.26: Usunięty błąd: Czasami nie działało ustawianie przy pomocy skryptu lub powiązania danych.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice