Promotic

Y - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Pozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego.
Składnia:
Long Y
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Y" tego obiektu.
 
X=0, Y=0 oznacza lewy górny róg nadrzędnego Pmg obiektu.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgObject.Dy (właściwość)
- PmgObject.X (właściwość)
- PmgObject.IniY (właściwość)
- PmgObject.ScreenY (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oObject = pMe.Items("/Txt0");

var nY = oObject.Y;   // Odczyt z właściwości
oObject.Y = 200;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.