Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Y - wlaściwość obiektu PmgObject

Opis:
Pozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego.
Składnia:
Long Y
Wołanie:
n = oItem.Y
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Y" niniejszego obiektu.

X=0, Y=0 oznacza lewy górny róg nadrzędnego Pmg obiektu.

 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice