Update cookies preferences
Promotic

GetProp - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Odczyt wartości z właściwości obiektu określonej przez nazwę właściwości.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz od wersji Pm9.0.0 nie trzeba już korzystać (była przeznaczona tylko dla InternetExplorer 8 oraz starsze).
Składnia:
Variant GetProp(String sProp)
Parametry:
sProp(String) Nazwa właściwości (rozróżnia duże/małe litery)
Wartość zwrotna:
Zwraca wartość właściwości.
Jeżeli wystąpi błąd, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).
Patrz również:
Przykład:
Odczyt wartości właściwości X:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var x = oObject.GetProp("X");

Historia:
Pm9.00.00: Przestarzałe
© MICROSYS, spol. s r.o.