Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetProp - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Odczyt wartości z właściwości obiektu określonej przez nazwę właściwości.

Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz od wersji Pm9.0.0 nie trzeba już korzystać (była przeznaczona tylko dla InternetExplorer 8 oraz starsze).

Składnia:
Variant GetProp(String sProp)
Wołanie:
value = oItem.GetProp(sProp)
Parametry:
sProp(String) Nazwa właściwości (rozróżnia duże/małe litery)
Wartość zwrotna:
Zwraca wartość właściwości.

Jeżeli wystąpi błąd, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Empty pro VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).

Patrz również:
Przykład:
Odczyt wartości z właściwości X:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oItem = pMe.Items("/Panel0");
var x = oItem.GetProp("X");

Historia:
Pm7.01.00: Wytworzono
Pm9.00.00: Przestarzałe
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice